top of page

Algemene voorwaarden Flow 'n Grow Sportmassage

Om de behandelingen zo soepel mogelijk te laten verlopen hanteer ik een aantal voorwaarden. Als je een afspraak voor een massage met mij maakt, ga ik ervan uit dat je kennisgenomen hebt van de onderstaande voorwaarden en hiermee akkoord gaat.Voor een eerste massage/behandeling zal ik een korte intake doen om kennis te maken en om eventuele wensen en lichamelijke ongemakken te inventariseren.

 • Eventuele gegevens die je voor, tijdens of na een massage aan mij geeft, worden door mij vertrouwelijk behandeld en nooit zonder jouw toestemming aan derden verstrekt.

 • De praktijk en masseur is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, en/of ontstaan doordat de masseur is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.

 • Ben je onder behandeling van een arts, fysiotherapeut of specialist en/of gebruik je medicijnen? Raadpleeg deze dan of je gemasseerd mag worden gedurende de behandelperiode.

 • Ben je zwanger of van plan om zwanger te worden informeer dan Flow 'n Grow meteen. In de eerste drie maanden van je zwangerschap kan ik je niet masseren.

 • Flow 'n Grow Sportmassage zal nooit claimen bepaalde ziekten of aandoeningen te kunnen genezen en zal nooit adviseren om een door een arts aangeraden reguliere medicatie of behandeling te stoppen of te veranderen.

 • Flow 'n Grow Sportmassage stelt geen medische diagnoses.

 • Als massee ben je zelf verantwoordelijk voor de informatie en de juistheid ervan die je tijdens het intakegesprek aan mij verstrekt.

 • De massee maakt uit eigen vrije wil en op eigen risico gebruik van diensten van Flow 'n Grow Sportmassage. Flow 'n Grow Sportmassage kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, ontstaan voor/tijdens/na deelneming/gebruikmaking aan/van behandelingen en/of diensten. Flow 'n Grow Sportmassage is niet verantwoordelijk voor schade en/ of letsel als gevolg van verzwijgen van medische informatie zoals lichamelijke en/of geestelijke aandoeningen, blessures en medicijngebruik. Flow 'n Grow Sportmassage is niet verantwoordelijk voor beschadiging, diefstal of verlies van persoonlijke bezittingen van de massee in en om de praktijk.


Aangezien ik een beperkt aantal plekken per dag heb, wil ik daar zorgvuldig mee omgaan. Om een optimale bezetting te krijgen, gelden de volgende eenvoudige regels:

 • Indien je later komt dan de afgesproken tijd zal dit ten koste gaan van de behandeltijd.

 • Gemaakte afspraken kunnen tot 24 uur voorafgaand aan de afspraak kosteloos worden geannuleerd.

 • Binnen 24 uur geannuleerde afspraken worden voor 100% aan je doorberekend. Dit geldt ook voor niet nagekomen afspraken.

 • Ben je onverhoopt verhinderd, niet lekker of ziek, dan is het toegestaan om zelf iemand anders te regelen en in jouw plaats naar de massageafspraak te laten gaan.

 • Ethiek en hygiëne staan hoog in het vaandel bij Flow 'n Grow Sportmassage en ik verwacht dat ook van jou. Vanuit het oogpunt van hygiëne, wordt verwacht dat je vlak voor de behandeling hebt gedoucht. Dat is niet alleen voor de masseur prettiger om te werken, maar ook voor jezelf om de behandeling te ondergaan.

 • Flow 'n Grow Sportmassage behoudt zich het recht, zonder opgave van een reden, om cliënten te weigeren.

 • Bij het maken van een afspraak wordt altijd je email, adres en 06-nummer gevraagd voor onze administratie, deze worden gehanteerd volgens de Privacywet (zie ook ons privacy statement).

 • Massages worden niet vergoed door de zorgverzekering.

 • Wederzijds respect in een veilige sfeer, voor zowel jou als voor ons, is een vanzelfsprekendheid tijdens een massage.

 • Bij Flow 'n Grow Sportmassage worden geen erotische behandelingen gegeven. Gelieve hier ook niet naar te vragen.

 • Het gebruik van materialen tijdens de behandeling zoals handdoeken en olie zijn inbegrepen.

 • Prijswijzigingen worden voorbehouden en direct doorgevoerd tenzij anders vermeld.

 • Betaling geschiedt contant of via een betaalverzoek direct na de massage.

 

1 Januari 2023

Flow 'n Grow Sportmassage

bottom of page