top of page

Disclaimer

Op het gebruik van deze website (www.flowngrowsportmassage.nl) zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, word je geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Gebruik van informatie

Flow 'n Grow Sportmassage streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat Flow 'n Grow Sportmassage niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De juridische informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als een vervanging van juridisch advies.

 

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Flow 'n Grow Sportmassage aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website.

Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen Flow 'n Grow Sportmassage en de gebruiker van de website ontstaan.

 

E-mail

Flow 'n Grow Sportmassage garandeert niet dat e-mails die aan Flow 'n Grow Sportmassage worden verzonden (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met Flow 'n Grow Sportmassage te corresponderen, accepteer je dit risico.

 

Hyperlinks

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites en social media van derden. Flow 'n Grow Sportmassage heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Flow 'n Grow Sportmassage aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

 

Intellectuele eigendomsrechten

Alle publicaties en uitingen van Flow 'n Grow Sportmassage zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat Flow 'n Grow Sportmassage daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.

 

1 Januari 2023

Flow 'n Grow Sportmassage

bottom of page