top of page

Jouw privacy

Flow 'n Grow Sportmassage doet er alles aan om jouw privégegevens zo goed mogelijk te beschermen. Wel zo'n veilig gevoel. Welke gegevens we vragen en waarvoor we ze gebruiken lees je hieronder. Dit privacy beleid is voor het laatst gewijzigd op 1 juli 2022.

 

Persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Daarbij houden we ons aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. De manier waarop wij je persoonsgegevens verwerken is vastgelegd conform de AVG.

Wat zijn persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn gegevens die direct iets over een persoon zeggen en op een bepaalde manier herleidbaar zijn tot een persoon. Je deelt persoonsgegevens met ons als je klant bij ons bent, als je informatie bij ons opvraagt, contact met ons hebt of een bestelling plaatst. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn je naam, telefoonnummer, adres, rekeningnummer of e-mailadres. Hoewel wij tijdens het intakegesprek vragen naar jouw medische achtergrond of eventuele klachten zullen wij dat niet opslaan. Massagepraktijk Herodicus zal nooit uw gegevens verkopen aan derden.

 

Bijzondere persoonsgegevens

Bijzondere persoonsgegevens, zoals politieke opvattingen, ras, godsdienstige overtuiging of strafrechtelijke gegevens zullen wij nooit opslaan.

 

Welke gegevens verzamelen we en waarom?

Hieronder lees je welke gegevens we verzamelen en voor welk doel we dat doen. Voor deze doelen geldt dat verstrekking en verwerking van je persoonsgegevens verplicht zijn omdat we je anders niet de diensten kunnen leveren die we beloven te leveren.

 

Welke gegevens verwerken we?

We verwerken je contactgegevens. Denk daarbij aan je naam, adres, woonplaats, e-mailadres en betaalgegevens.

 

Hoe lang bewaren we je gegevens?

We hebben als onderneming een bewaarplicht met betrekking tot persoonsgegevens van klanten, die bij ons massees heten. Dit valt onder de Archiefwet. Ook als je niet meer bij ons komt voor een massage bewaren we de wettelijk verplichte gegevens.

 

A.   Administratie verzorgen

Wij verzamelen en verwerken gegevens van jou als massee die administratief van aard zijn. Dat zijn bijvoorbeeld NAW-gegevens en betaalgegevens.

 

Inschrijven

Als je je bij ons wil laten masseren leggen we persoonsgegevens vast en verwerken we die ook. Denk daarbij aan NAW-gegevens, betaalgegevens (zoals je IBAN-bankrekening nummer).

 

Facturatie

Als je klant bij ons bent ontvang je na de massage een betaal verzoek en houden we bij of en wanneer je deze betaald hebt of je betaalt contant. Wij sturen geen facturen. En mocht na vele herinneringen betaling uitblijven, dan zullen we een aantal persoonsgegevens overdragen aan een derde partij, zoals een incassobureau om alsnog de betaling te regelen.

We doen dit omdat je, wanneer je klant bij ons wordt, zult moeten betalen voor de diensten die wij leveren. Het is een noodzakelijk deel van de overeenkomst die we met elkaar gesloten hebben.

 

Hoe lang bewaren we je gegevens?

We bewaren je gegevens voor (financieel-) administratieve doeleinden maximaal 7 jaar en voor openstaande vorderingen maximaal 5 jaar na de laatst verstuurde aanmaning. Indien een rechter uitspraak heeft gedaan (vonnis) op een openstaande vordering, dan bewaren we je gegevens 20 jaar.

 

B.  Marketingactiviteiten

We informeren onze massees graag gericht over acties van massagepraktijk Herodicus, onze diensten of eventuele acties. Dit doen we via e-mail, website, social media, chat of WhatsApp.

Voor dit doel verzamelen we persoonsgegevens van onze massees. Dat doen we bij het aanvragen van informatie, of bij het maken van een afspraak.

 

Toestemming voor gebruik

Bij het aanvragen van informatie, vragen we aan je of we je persoonsgegevens voor bovenstaand doel mogen gebruiken. Je toestemming kun je te allen tijde weer intrekken.

 

Welke gegevens verwerken we?

We verwerken je voornaam, achternaam, e-mailadres, postcode, adres, woonplaats en land.

 

Hoe lang bewaren we je gegevens?

Na het doen van een (nieuwe) aanvraag zullen we je persoonsgegevens voor marketing doeleinden maximaal 5 jaar bewaren

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Als massee heb je het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Massagepraktijk Herodicus.

 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van je persoonsgegevens sturen naar info@herodicus.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jezelf is gedaan, vragen wij om een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek.

 

Aanpassen privacy statement

Flow 'n Grow Sportmassage behoudt het recht om dit privacy statement aan te passen.

 

Vragen?

Heb je vragen over dit privacy statement? Neem dan contact via onderstaande contactgegevens.

 

Flow 'n Grow Sportmassage

Bernissedijk 27

3238 BM Zwartewaal

E-mail: info@flowngrowsportmassage.nl

bottom of page